Περίπτωση 1

Αντικατάσταση των λήψεων των παλιών καταστημάτων με τις νέες και αφαίρεση όλων των συνδεδεμένων λήψεων. 

Περίπτωση 2

Αντικατάσταση των λήψεων των παλιών καταστημάτων με τις νέες και πλήρης αντικατάσταση επίσης των συνδεδεμένων λήψεων.

Translate »
error: No copy paste option